วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2554

การเขียนรูปห้าเหลี่ยมด้านเท่าในวงกลมโดยใช้วงเวียน
ขั้นตอนการเขียน

1. กำหนดวงกลมตามขนาดความโตของรูปห้าเหลี่ยมด้านเท่า ดังแสดงในช่องที่ 1
2. ที่จุด B กางวงเวียนรัศมี BA (รัศมีของวงกลม) เขียนส่วนโค้งตัดเส้นรอบวงที่จุด C และ D
    เสร็แล้ว  ลากเส้นตรง CD ไปตัดเส้นตรง AB ที่จุด E ดังแสดงในช่องที่ 2
3. ที่จุด E กางวงเวียนรัศมี EF ไปตัดเส้นศูนย์กลางแนวนอนที่จุด G ดังแสดงในช่องที่ 3
4. ที่จุด F กางวงเวียนรัศมี FG ไปตัดเส้นรอบวงที่จุด 1 และให้ใช้รัศมี FG เขียนส่วนโค้งตัด
    เส้นรอบวงต่อไป จะได้จุด 2 , 3 และจุด 4 ดังแสดงในช่องที่ 4
5. ลากเส้นตรงจาก F ไป 1 - 2 - 3 - 4 และมาบรรจบที่จุด F จะได้รูปห้าเหลี่ยมด้านเท่าในวงกลม
    ดังแสดงในช่องที่ 5

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น