วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2554

การเขียนวงกลมในสามเหลี่ยม
ขั้นตอนการเขียน

1. กำหนดสามเหลี่ยม ABC ดังแสดงในช่องที่ 1
2. แบ่งครึ่งมุม CAB แล้วลากเส้นแบ่งครึ่งมุมยาวพอประมาณ ดังแสดงในช่องที่ 2
3. แบ่งครึ่งมุม CBA แล้วลากเส้นแบ่งครึ่งมุมไปตัดกันที่จุด O และเลยไปตัดเส้นตรงด้านAC ที่จุด X ดัง
    แสดงในช่องที่ 3
4. ที่จุด O กางวงเวียนรัศมี OX เขียนวงกลมในสามเหลี่ยม ดังแสดงในช่องที่ 4

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น